Skip to main content

Files for DictionaryForKindle


      
Name Last modified Size
Go to parent directory
Anh - Việt - Anh Spdict.mobi 28-Nov-2016 10:53 124.4M
Anh - Việt - Bùi Đức Tiến.prc 28-Nov-2016 10:53 62.7M
Anh - Việt-TCVN.prc 28-Nov-2016 10:54 3.1M
Anh - Việt - Anh FULL.prc 28-Nov-2016 10:52 81.9M
Anh - Việt - Hồ Ngọc Đức.prc 28-Nov-2016 10:54 7.8M
Anh - Việt Beta nhiều dạng của từ.prc 28-Nov-2016 10:54 9.9M
Bách khoa toàn thư.prc 28-Nov-2016 10:54 106.9M
Bộ 3 từ điển Oxford.rar (View Contents) 28-Nov-2016 10:55 22.1M
Chuyên khoa mắt.prc 28-Nov-2016 10:56 185.2K
Dictionary of Computing.prc 28-Nov-2016 10:56 3.2M
DictionaryForKindle_archive.torrent 21-Aug-2018 10:52 41.0K
DictionaryForKindle_files.xml 21-Aug-2018 10:52 11.3K
DictionaryForKindle_meta.sqlite 28-Nov-2016 11:03 62.0K
DictionaryForKindle_meta.xml 21-Aug-2018 10:52 902.0B
Hán ngữ full.prc 28-Nov-2016 10:56 12.6M
Hán ngữ lite.prc 28-Nov-2016 10:56 4.9M
Hán - Việt Thiền Chửu.prc 28-Nov-2016 10:56 1.1M
Longman.prc 28-Nov-2016 10:56 12.9M
Ngữ pháp tiếng Anh.prc 28-Nov-2016 10:56 1.1M
Nhật - Việt.prc 28-Nov-2016 10:56 29.2M
OUP Advanced Learners.prc 28-Nov-2016 10:56 4.9M
Oxford Advanced.prc 28-Nov-2016 10:56 22.2M
Oxford collocations dictionary.prc 28-Nov-2016 10:57 3.9M
Pháp-Việt - Hồ Ngọc Đức.prc 28-Nov-2016 10:57 2.4M
Tiếng Việt - Hồ Ngọc Đức.prc 28-Nov-2016 10:57 3.8M
Từ điển Anh - Việt ngành xây dựng.prc 28-Nov-2016 10:57 252.0K
Từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam.prc 28-Nov-2016 10:57 112.3M
Từ điển English Grammar 39 từ convert từ dữ liệu SPDict.prc 28-Nov-2016 10:57 31.7K
Từ điển Irregular Verbs 360 từ convert từ dữ liệu SPDict.prc 28-Nov-2016 10:57 31.8K
Từ điển Việt - Anh - Việt - Việt ( Unicode).prc 28-Nov-2016 10:58 25.0M
Từ điển thuốc –  1007 loại.prc 28-Nov-2016 10:58 965.6K
Việt - Anh - Bùi Đức Tiến.prc 28-Nov-2016 10:58 10.6M
Việt - Anh Spdict.prc 28-Nov-2016 10:50 15.0M
Việt - Nhật NXBVHTT.prc 28-Nov-2016 10:50 2.1M
Việt - Anh - Hồ Ngọc Đức.prc 28-Nov-2016 10:58 1.9M
Wikipedia.prc 28-Nov-2016 10:52 225.6M
WordNet 2.0.prc 28-Nov-2016 10:52 17.0M
Y học cổ truyền.prc 28-Nov-2016 10:52 1.6M
Đức - Việt - Hồ Ngọc Đức.prc 28-Nov-2016 10:56 1.7M